Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.elektryzatory.com

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Waldemar Wyrodek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U” Art-West” Waldemar Wyrodek posiadający siedzibę pod adresem 57-402 Nowa Ruda , ul. Kłodzka 11G,  NIP : 8850010408, REGON: 891382632 adres poczty elektronicznej: sklep@elektryzatory.com - zwany dalej administratorem.

Dane osobowe Klientów sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133, poz 883 ze zm.) .
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w celu:

zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi oferowanych przez właściciela sklepu, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowanie serwera do potrzeb Użytkowników oraz jego udoskonalania , przekazywania informacji handlowych ( po wyrażeniu zgody przez Użytkownika).

Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia , że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze sklepu:imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, dane niezbędne do wystawienia faktury np. NIP. Podanie danych osobowych, o których mowa może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.Nasi Partnerzy

  • elektryzatory
  • pastuch