Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności sklepu internetowego www.elektryzatory.com

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Waldemar Wyrodek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U” Art-West”

Waldemar Wyrodek posiadający siedzibę pod adresem 57-402 Nowa Ruda , ul. Kłodzka 11G,

NIP : 8850010408, REGON: 891382632 adres poczty elektronicznej : biuro.wyrodek@gmail.com-zwany dalej administratorem.

 

Dane osobowe Klientów sklepu są przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności sklepu internetowego zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO

oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego , które chroni prawa osób , których dane te dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w celu:

zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi oferowanych przez właściciela sklepu, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowanie serwera do potrzeb Użytkowników oraz jego udoskonalania , przekazywania informacji handlowych ( po wyrażeniu zgody przez Użytkownika Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie. ).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z

27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności sklepu internetowego www.elektryzatory.com .

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi , gdy uzna Pan/Pani , że przetwarzane dane osobowe

są niezgodnie z przepisami ogólnymi rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia , że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawe

i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze sklepu:imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, dane niezbędne do wystawienia faktury np. NIP. Podanie danych osobowych , o których mowa może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy .

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

W celu realizacji uprawnień , o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.Nasi Partnerzy

  • elektryzatory
  • pastuch